Ράβδα Μεταφορές

Ράβδα Μεταφορές Αυτοκίνητο (1-3 ατόμων) Βαν (4-5 ατόμων) Βαν (6-8 ατόμων) Λεωφορείο (9-12 ατόμων) Λεωφορείο (13-15 ατόμων) Λεωφορείο (16-17 ατόμων) Λεωφορείο (18-49 ατόμων)
Sofia airport - Ravda Μεταφορά 200 € 300 € 300 € 375 € 375 € 480 € ρωτήστε
Varna airport - Ravda Μεταφορά 68 € 85 € 85 € 105 € 105 € 125 € ρωτήστε
Burgas airport - Ravda Μεταφορά 29 € 40 € 40 € 51 € 51 € 54 € ρωτήστε

Σημειώσεις Μεταφοράς: